Prawo miejscowe

Prawo miejscowe

Prawo miejscowe rok 2023

Rady Gminy Rypin z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanego do przewozu dziecka niepełnosprawnego do szkół i placówek oświatowych, jeśli jest on realizowany przez rodzica [...]

Prawo miejscowe rok 2022

Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości [...]

Prawo miejscowe rok 2021

Rady Gminy Rypin z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o [...]

Prawo miejscowe rok 2020

Rady Gminy Rypin z dnia 4 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ogłoszona: Rok/Poz. Rady Gminy Rypin z dnia 4 lutego 2020 r. [...]

Prawo miejscowe rok 2019

Rady Gminy Rypin z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Rypin, ogłoszona: Rok/Poz. Rady Gminy Rypin z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie [...]

Prawo miejscowe rok 2018

Rady Gminy Rypin z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rypin oraz trybu przeprowadzania [...]

Prawo miejscowe rok 2017

Rady Gminy Rypin z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rypin na lata 2017-2021, ogłoszona: 14.02.2017 r. Rok/Poz. Rady Gminy Rypin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie [...]

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru położonego w miejscowości Borzymin na Jeziorem Czarownica

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru położonego w miejscowości Borzymin na Jeziorem Czarownica [...]

Prawo miejscowe rok 2016

Rady Gminy Rypin z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rypin na lata 2017-2021, ogłoszona: Rok/Poz. Rady Gminy Rypin z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie określenia [...]

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru położonego w miejscowości Starorypin Prywatny

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru położonego w miejscowości Starorypin Prywatny [...]

Prawo miejscowe rok 2015

do pobrania: Rady Gminy Rypin z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych [...]

Prawo miejscowe rok 2014

do pobrania: Rady Gminy Rypin z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, ogłoszona: 07.02.2014 r. [...]

Prawo miejscowe rok 2013

do pobrania: Rady Gminy Rypin z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Rypin, ogłoszona: 01.03.2013 r. Rok/Poz. Rady Gminy Rypin z [...]

ZARZĄDZENIE Nr 94/12 WÓJTA GMINY RYPIN

Pliki do pobrania w formacie PDF: [...]

Prawo miejscowe rok 2012

do pobrania: Rady Gminy Rypin z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym nie prowadzącym działalności gospodarczej na realizację zadań w [...]

Prawo miejscowe rok 2011

do pobrania:. Rady Gminy Rypin z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w zakresie obszaru położonego w miejscowości Starorypin Rządowy, ogłoszona: 11.07.2011 r. Rok/Poz. [...]

Prawo miejscowe rok 2010

do pobrania: Rady Gminy Rypin z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, [...]

metryczka