Aktualności

« nowsze aktualności Aktualności o pozycjach 21 - 40 (z 691) starsze aktualności »Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

09.08.2023

Budowa linii oświetleniowej nN w miejscowości Stępowo gmina RypinObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

07.08.2023

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A.” z siedzibą w Gdańsku, Oddział Toruń reprezentowanej przez Pana Piotra Szameta wydano decyzję administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

07.08.2023

Budowa zastawki ze stopniem i przepławką - KamionkaObwieszczenie

31.07.2023

o wszczęciu postepowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnegoObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

21.07.2023

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu reprezentowanej przez Pana Rafała Szarek wydano decyzję administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

21.07.2023

o wydaniu decyzji zezwalającej na na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłychObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

14.07.2023

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

14.07.2023

o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

14.07.2023

o umorzeniu postępowaniaWyłożenie do publicznego wgądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego dla obrzaru położonego w obrębie ewidencyjnym Puszcza Miejska

10.07.2023

o wyłorzeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrzaru położonego w obrębie ewidencyjnym Puszcza MiejskaObwieszczenie Starosty Rypińskiego

05.07.2023

Wydanie decyzji ZRID Droga nr 120305C i 120319CObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

29.06.2023

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego dla obrzaru położonego w obrębie ewidencyjnym Puszcza MiejskaObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

29.06.2023

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

21.06.2023

Budowa linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nN 0,4 kVObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

19.06.2023

o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoOgłoszenie Przewodniczącego Rady Gminy Rypin

16.06.2023

o terminie i porządku obrad XLIX uroczystej sesji Rady Gminy RypinObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

15.06.2023

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachOgłoszenie Przewodniczącego Rady Gminy Rypin

13.06.2023

o terminie i porządku obrad L esji Rady Gminy RypinObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

13.06.2023

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Rypin wydano decyzję administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego« nowsze aktualności Aktualności o pozycjach 21 - 40 (z 691) starsze aktualności »