Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin13.09.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

13.09.2022


Rypin, dnia 13.09.2022 r.
 
RRW.6733.CP.11.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),
 
W Ó J T  G M I N Y  R Y P I N
                                              
            podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Rypin wydano decyzję administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa gminnej  sieci wodociągowej w miejscowości Balin” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 109/83, 109/77, 109/84, 109/75, 109/85, 109/89, 109/90, 109/92, 109/93, 109/55, 109/119, 109/96, 109/91, 109/79, 109/81, 109/101, 109/116, 109/104, 109/103, 109/78, 109/110, 109/117 położonych w miejscowości Balin - gmina Rypin.
Z decyzją administracyjną oraz niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 3).
            W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl,
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Balin na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (13 września 2022)
Opublikował: Marcin Witulski (14 września 2022, 07:44:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 260