Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Gminy Rypin20.09.2023

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Gminy Rypin

20.09.2023

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 28 września 2023 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbędzie się LIII sesja Rady Gminy Rypin.

Porządek obrad przewiduje:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad LIII sesji rady gminy i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z obrad LII sesji rady gminy odbytej w dniu 23 sierpnia 2023 roku,
c) przyjęcie porządku obrad LIII sesji rady gminy.
 
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2023 rok.
 
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
 
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Rypin, wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Puszcza Miejska.
 
7. Przedstawienie informacji wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 
8. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 
9. Odpowiedzi na wnioski, zapytania.
 
10. Zakończenie obrad LIII sesji rady gminy.


  Przewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Rypin (20 września 2023)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (20 września 2023, 13:34:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 168