Konsultacje w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.13.10.2023

Konsultacje w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.

13.10.2023

Wójt Gminy Rypin zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie gminy Rypin do aktywnego udziału w konsultacjach projektu Rocznego programu  współpracy gminy Rypin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku. Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały nr III/4/10  Rady Gminy Rypin z dnia 29 grudnia  2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2011 r. Nr 29, poz. 217).

Konsultacje będą prowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii i uwag do projektu uchwały Rady Gminy Rypin w terminie od 13 do 20 października 2023 r. do godz. 15.30 na formularzu zgłaszania uwag.

Uwagi należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres: Urząd Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin (liczy się data wpływy formularza do urzędu) lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Rypin (pokój nr 17), lub przesłać drogą elektroniczną na adres: oswiata@rypin.pl.

Projekt programu opublikowano na stronie internetowej gminy Rypin (www.rypin.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.rypin.pl), tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rypin oraz dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, pokój nr 13.

 

Wójt Gminy Rypin

dr inż. Janusz Tyburski

Formularz zgłoszenia uwag (14kB) word

Zarządzenie (2607kB) pdf

Informacja o wynikach konsultacji (219kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Mateusz Krajewski (13 października 2023)
Opublikował: Marcin Żołnowski (13 października 2023, 16:07:54)

Ostatnia zmiana: Marcin Żołnowski (24 października 2023, 14:36:30)
Zmieniono: Dodanie informacji o wynikach konsultacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 123