Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Gminy Rypin30.10.2023

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Gminy Rypin

30.10.2023

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 6 listopada 2023 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbędzie się LIV sesja Rady Gminy Rypin.
 
Porządek obrad przewiduje:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad LIV sesji rady gminy i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z obrad LIII sesji rady gminy odbytej w dniu 28 września 2023 roku,
c) przyjęcie porządku obrad LIV sesji rady gminy.
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Rypin pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację inwestycji drogowej.
 
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2023 rok.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2023 – 2027.
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Rypin, wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości.
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Rypin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku.
 
9. Przedstawienie informacji wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 
10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 
11. Odpowiedzi na wnioski, zapytania.
 
12. Zakończenie obrad LIV sesji rady gminy.
 
 
 
 
                 Przewodniczący Rady

          /-/ Marek Paweł Śmiechewicz

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Rypin (30 października 2023)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (31 października 2023, 14:29:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 135