NULL string(0) ""

Uchwała nr 51/03Rady Gminy Rypinz dnia 10 września 2003w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała nr 51/03
Rady Gminy Rypin
z dnia 10 września 2003


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Na  podstawie  art. 18 ust. 2  pkt  9 ppkt a  ustawy z dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 24 ust. 1 pkt 3 i 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm. )

 

uchwala się, co następuje :

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości położonej w Borzyminie oznaczonej numerem ewidencyjnym 91 o powierzchni 0,62 ha.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

        Przewodniczący Rady 

               Piotr Pawłowski

plik do pobrania (20kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Lewandowska (19 września 2003, 10:43:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2033