NULL string(0) ""

Uchwała nr XLV/287/23RADY GMINY RYPINz dnia 31 stycznia 2023w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji rewizyjnej za 2022 rokNa podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz § 91 ust.1 Statutu Gminy Rypin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 113, poz. 1601) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLV/287/23
RADY GMINY RYPIN
z dnia 31 stycznia 2023


w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji rewizyjnej za 2022 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz § 91 ust.1 Statutu Gminy Rypin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 113, poz. 1601) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XLV/287/23 (254kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Liszewska
Opublikował: Agnieszka Liszewska (3 lutego 2023, 13:59:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 161