NULL string(0) ""

Uchwała nr IV/51/24RADY GMINY RYPINz dnia 28 czerwca 2024w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Rypin za rok 2023Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) art. 41 ust. 1, ust. 2 i 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 2151) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r., poz. 1939 i poz. 2600) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IV/51/24
RADY GMINY RYPIN
z dnia 28 czerwca 2024


w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Rypin za rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) art. 41 ust. 1, ust. 2 i 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 2151) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r., poz. 1939 i poz. 2600) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr IV/51/24 (444kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (10 lipca 2024, 13:58:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 76