Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2023 r.

OGŁOSZENIE
  
Wójt Gminy Rypin informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 344 z póź. zm.) został sporządzony wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Rypin przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 w terminie od dnia 28.09.2023 r. do dnia 19.10.2023 r. oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu.

Bliższych informacji o nieruchomościach wskazanych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Rypin (ul. Lipnowska 4), pokój nr 4, tel. 54 280 97 04 w dni robocze w godz. Od 7.30 do 15.30.

Wykaz nieruchomości Pobierz (17kB) word

metryczka


Wytworzył: Mariusz Paprocki (28 września 2023)
Opublikował: Marcin Witulski (28 września 2023, 14:23:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 400