ZARZĄDZENIE NR 136/17 WÓJTA GMINY RYPIN z dnia 2 października 2017 roku w sprawie unieważnienia naboru na stanowisko urzędnicze do spraw promocji i komunikacji społecznej w Urzędzie Gminy Rypin.

            Na podstawie art.31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2016 poz. 446) w związku z art. 11 ust. 1 i art. 12 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. 2016 poz. 902), zarządzam co następuje:

§ 1. Ze względów formalnych unieważniam ogłoszony nabór na stanowisko urzędnicze do spraw promocji i komunikacji społecznej w Urzędzie Gminy Rypin.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rypin i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin.
 
                                                                                       Wójt Gminy
 
 
                                                                              dr inż. Janusz Tyburski

metryczka


Wytworzył: Wót Gminy Rypin (2 października 2017)
Opublikował: Marcin Żołnowski (2 października 2017, 11:19:26)

Ostatnia zmiana: Marcin Żołnowski (2 października 2017, 11:23:48)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1661