Ogłoszenie01.09.2023

Ogłoszenie

01.09.2023

Gmina Rypin ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, realizowanego w ramach Funduszu „Polski Ład”
 
Zgodnie z przyjętą Uchwałą nr LI/355/23 Rady Gminy Rypin z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  Gmina Rypin ogłasza nabór wniosków.

Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin lub korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia naboru wniosków, tj. do dnia 8 września 2023 r.

Wniosek PDF (372kB) pdf
Wniosek WORD (13kB) word

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Albrecht (1 września 2023)
Opublikował: Marcin Żołnowski (1 września 2023, 14:58:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 205