Jak załatwić sprawę?

Miejsce załatwienia sprawy :

Urząd Gminy Rypin
ul. Lipnowska 4
87 - 500 Rypin
Stypendia szkolne
pokój nr 11, parter

Wymagane dokumenty :

- wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

oraz właściwe dokumenty, w zależności od sytuacji, w jakiej znajduje się wnioskodawca :

- zaświadczenie z zakładu pracy,
- decyzję lub odcinek wypłaty świadczeń rodzinnych,
- odcinek emerytury/renty/świadczenia przedemerytalnego,
- decyzję o przyznaniu zasiłku z ośrodka pomocy społecznej,
- decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
- zaświadczenie z urzędu pracy o wysokości zasiłku lub o pozostaniu bez prawa do zasiłku,
- zaświadczenie  z urzędu gminy o liczbie ha przeliczeniowych socjalnych (dotyczy gruntów
  położonych na terenie innych gmin),
- zaświadczenie o pobieranych stypendiach o charakterze socjalnym ze środków
  publicznych,
- inne dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów przez członków rodziny.

Tryb odwoławczy :

W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem Wójta Gminy Rypin

Podstawa prawna :

- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
- Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 1994 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ),
- Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od
  osób fizycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2781),
- Ustawa o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

Pouczenie :

Stypendium jest wypłacane jednorazowo po przedłożeniu rachunków lub faktur na nazwisko wnioskodawcy, które potwierdzają zakup podręczników, przyborów szkolnych i innych pomocy edukacyjnych.

 

metryczka


Wytworzył: Julita Kwiatkowska (17 czerwca 2005)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (17 czerwca 2005, 10:17:08)

Ostatnia zmiana: Julita Kwiatkowska (17 listopada 2005, 09:07:07)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5183