Zadania zlecone

1. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

2. Zadania z zakresu administracji rządowej  gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

3. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

4. Spory majątkowe wynikłe z porozumień, rozpatruje sąd powszechny.

5. Gmina  otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań.

6. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych, określają ustawy nakładające na gminy obowiązek wykonywania zadań zleconych lub zawarte porozumienia.

7. W przypadku niedotrzymania terminów, gminie przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych.

 


 

metryczka


Wytworzył: JUlita Lewandowska (15 lipca 2003)
Opublikował: Julita Lewandowska (15 lipca 2003, 08:55:18)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Krauza (3 lipca 2009, 12:54:41)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6443