Wnioski do pobrania i informacje

Wnioski do pobrania i informacje

Zasady wydawania dowodu osobistego

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.Dowód osobisty wydaje się na wniosek.Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku [...]

Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje się na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.Wymagane dokumenty:1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu,2. Jedno aktualne zdjęcie przedstawiające osobę w pozycji [...]

Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności

Wymagane dokumenty:1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu,2. Jedno aktualne zdjęcie przedstawiające osobę w pozycji frontalnej,3. Dokument stwierdzający tożsamość podlegający wymianie. Miejsce złożenia dokumentówUrząd Gminy Rypin, [...]

metryczka