Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Rypin
ul. Lipnowska 4
Księgowość podatkowa, pok. nr 22
tel. (0-54) 280 21 37

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę
2. W załączeniu posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku.

Opłaty
Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy
W terminie 1 miesiąca od dnia wniesienia podania.

Tryb odwoławczy
W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem Wójta Gminy Rypin.
Opłat nie pobiera się.

metryczka


Wytworzył: Iwona Grabarczyk (2 września 2003)
Opublikował: Julita Lewandowska (2 września 2003, 08:56:07)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Krauza (8 lipca 2009, 10:34:18)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3062